Zakeke sử dụng cookie để cung cấp chức năng trang web cần thiết và cải thiện trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi và chính sách cookie của chúng tôi.   
Home > Video

Hướng dẫn Zakeke

cancel

Bạn có cần giúp đỡ? Ở đây bạn có thể tìm thấy bộ sưu tập của chúng tôi video hướng dẫn mà có thể dạy cho bạn làm thế nào để sử dụng Zakeke vào cách tốt nhất.

Video preview

Tutorial #1 | Configuration of a 3D model on Zakeke (with texture)

Video preview

Tutorial #2 | Configuration of 3D model no texture

Video preview

Tutorial #3 | Product configuration

Video preview

Tutorial #4 | Pre-made designs