Zakeke waxay isticmaashaa cookies si ay u bixiso shaqeynta goobta lagama maarmaanka u ah waxayna hagaajineysaa khibradaada. Adigoo isticmaalaya boggayaga internetka, waxaad ku heshiinayahay asturnaanta asturnaanta iyo cookie siyaasadda .   
Home > Video

Zakeke Tutorial

cancel

Ma u baahan tahay caawin?

Video preview

Tutorial #1 | Configuration of a 3D model on Zakeke (with texture)

Video preview

Tutorial #2 | Configuration of 3D model no texture

Video preview

Tutorial #3 | Product configuration

Video preview

Tutorial #4 | Pre-made designs