ઝેકે સાઇટની જરૂરી કાર્યક્ષમતા પૂરી પાડવા અને તમારા અનુભવને સુધારવા માટે કૂકીઝનો ઉપયોગ કરે છે. हमारी वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप हमारी निजीता नीति और हमारी कूकी नीतिसे सहमत हैं .   
Home > Video

ટ્યુટોરિયલ ઝાકે

cancel

શું તમને મદદની જરૂર છે? અહીં તમે અમારા વીડિયો ટ્યુટોરિયલ્સનું કલેક્શન શોધી શકો છો, જે તમને ઝેકનો શ્રેષ્ઠ રીતે ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે શીખવી શકે છે.

Video preview

Tutorial #1 | Configuration of a 3D model on Zakeke (with texture)

Video preview

Tutorial #2 | Configuration of 3D model no texture

Video preview

Tutorial #3 | Product configuration

Video preview

Tutorial #4 | Pre-made designs